Isim Ghairu Munsharif (Ismu La Yansharif)

Isim ghairu munsharif

Arobiyahinstitute.com | Hai sahabat arobiyah institute, mari kita lanjutkan lagi belajar bahasa arabnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang isim ghairu munsharif atau mamnu’ minas sharfi atau disebut juga isim la yansharif.

Sudah tahukah kalian apa itu isim ghairu munsharif ?, kalau belum tau simak artikel ini sampai selesai.

Sebelum melanjutkan kepembahasan inti, perlu diketahui bahwa isim terbagi menjadi 2 dari segi penerimaannya terhadap tanwin. Yaitu isim munsharif dan isim ghairu munsharif.

Isim Munsharif

Isim munsharif adalah isim yang menerima tanwin. Contoh :

Artinya

Cara membacanya

Isim munsharif

Pulpen

Qalamun

قَلَمٌ

Rumah

Baitun

بَيْتٌ

Kebun/taman

bustanun

بُسْتَانٌ


Isim Ghairu Munsharif

Adapun isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Simak penjelasannya berikut ini :

Pengertian Isim Ghairu Munsharif

Adapun pengertian isim ghairu munsharif sebagaimana yang kami kutip dari bahasa-arab.com adalah sebagai berikut:

هو مجموعة الأسماء التي لا تقبل التنوين ترفع بالضمة، تنصب بالفتحة، وتجَر بالفتحة نيابة عن الكسرة بشرط ألا يكون مضافا، ولا مقترنا “بأل

Isim ghair munsharif adalah kelompok isim yang tidak menerima tanwin yang memiliki tanda ‘irab rafa’ dengan dhammah, nashab dengan fathah dan jar dengan fathah (pengganti kasrah) dengan syarat apabila isim-isim tersebut tidak menjadi Mudhaf atau tidak ditempeli Alif Lam.

Contoh Isim Ghairu Munsharif

                                            

Haus

عَطْشَانُ

Aisyah

عَائِشَةُ

Sulaiman

سُلَيْمَانُ

masjid

مَسَاجِدُ

Satu satu

أُحَادُ

Paling kecil

أَصْغَرُ

Maimunah

مَيْمُوْنَةُ

 

Sebab-Sebab Isim Menjadi Isim Ghairu Munsharif

Secara umum, isim apa saja dapat menerima tanwin. Namun ada beberapa isim tidak dapat menerima tanwin disebabkan adanya illat yang menyebabkannya menolak tanwin.

Adapun illat-illat tersebut ada 9 sebagaimana disebutkan dalam kitab mutammimah syarah jurumiyah. Kesembilan illat tersebut adalah sebagai berikut :

1. jamak (الجمع)

Isim jamak yang termasuk isim ghairu munsharif adalah yang memiliki bentuk (مفاعل) dan (مفاعيل). Kedua bentuk tersebut disebut sighat muntahal jumu’.

2. wazan fi’il (وزن الفعل)

Yang dimaksud di sini adalah nama orang yang berbentuk seperti wazan fi’il.

3. udul (العدل)

Udul adalah isim yang keluar dari bentuk aslinya.

4. ta’nits (التأنيث)

ta'nits adalah yang berjenis perempuan

5. ta’rif (التعريف)

ta'rif adalah isim makrifat. Yang dimaksud isim makrifat disini adalah isim alam atau nama.

6.tarkib (الركيب)

tarkib adalah susunan yang terdiri lebih dari satu kata

7. alif dan nun zaidah (الألف والنون الزائدتان)

adalah alif nun tambahan yang berada di akhir kata

8. ujmah (العجمة)

adalah nama-nama non arab

9. sifat (الصفة)

Yang Termasuk Isim Ghairu Munsharif

Semua isim ghairu munsharif pasti memiliki salah satu illat dari illat-illat yang telah disebutkan diatas. Untuk memudahkan memahami macam-macam Isim ghairu munsharif, berikut ini admin kelompokkan ke dalam beberapa kelompok, diantaranya:

Isim alam

Isim alam adalah isim yang menunjukkan nama, baik nama orang atau nama tempat. Tidak semua isim alam tergolong isim ghairu munsharif. Adapun yang termasuk kedalam isim ghairu munsharif adalah isim alam yang:

a. berakhiran ta’ marbuthah (baik itu nama untuk laki-laki ataupun nama untuk perempuan. Cotoh:

Artinya

Cara bacanya

Contoh isim ghairu munsharih

 Khadijah

Khadijah

خَدِيْجَةُ

‘aisyah

‘aisyah

عَائِشَةُ

Fathimah

Fathimah

فَاطِمَةُ

Thalhah

Thalhah

طَلْحَةُ

hudzaifah

hudzaifah

حُذَيْفَةُ

Jika nama perempuan yang terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya disukun, maka boleh dijadikan isim ghairu munsharif, dan boleh dijadikan isim munsharif. Contoh:

Artinya

Cara bacanya

Contoh isim ghairu munsharih

Mishrun

Mishrun

مِصْرٌ

Hindun

Hindun

هِنْدٌ

Ra’dun

Ra’dun

رَعْدٌ

b. a’jamiy (nama orang non arab)

contoh:

Artinya

Contoh isim ghairu munsharih

Ibrahim

إِبْرَاهِيْمُ

Idris

إِدْرِيْسُ

Ramses

رَمْسِيْسُ

Napoleon

نَابُلِيُوْنُ

Ya’qub

يَعْقُوْبُ

 

jika nama orang non arab yang terdiri dari 3 huruf dan disukun huruf tengahnya, maka ia termasuk isim munsharif. Contoh:

 

Artinya

Contoh isim ghairu munsharih

Nuh

نُوْحٌ

Luth

لُوْطٌ

 

c. berbentuk tarkib mazjiy (tersusuk lebih dari satu kata). contoh:

Artinya

Contoh isim ghairu munsharih

Bursaid

بُوْرسَعِيْدُ

Hadramaut

حَضْرَمَوْتُ

Ba’labak

بَعْلَبَك

New york

نِيُوْيُوْرك

d. berakhiran alif dan nun zaidah. Contoh:

Artinya

Contoh isim ghairu munsharih

Utsman

عُثْمَانُ

Marwan

مَرْوَانُ

Salman

سَلْمَانُ

Sulaiman

سُلَيْمَانُ

Affan

عَفَّانُ

Adnan

عَدْنَانُ

e. berbentuk wazan fi’il. Contoh:

Artinya

Cara bacanya

Contoh isim ghairu munsharih

 Ahmad

Ahmadu

أَحْمَدُ

Yazid

yaziidu

يَزِيْدُ

Syammara

syammara

شَمَّرَ

f. berbentuk wazan فُعَلُ. Contoh:

Artinya

Contoh isim ghairu munsharih

Umar

عُمَرُ

zufar

زُفَرُ

Zuhal

زُحَلُ

Sifat

Sifat termasuk kedalam golongan isim ghairu munsharif jika memenuhi syarat berikut:

a. jika berbentuk wazan فَعْلَانُ dan فَعْلَى . Contoh:

Artinya

Cara bacanya

Contoh isim ghairu munsharih

 Haus

Athsyaanu

عَطْشَانُ

Lapar

Jauaanu

جَوْعَانُ

Mabuk

Sakraanu

سَكْرَانُ

Marah

Gadhbaanu

غَضْبَانُ

Kenyang

Syab’aanu

شَبْعَانُ

b. jika berbentuk wazan أَفْعَلُ. Contoh:

Artinya

Cara bacanya

Contoh isim ghairu munsharih

 Hijau

Ahdhoru

أَحْضَرُ

Merah

Ahmaru

أَحْمَرُ

Hitam

Aswadu

أَسْوَدُ

Biru

Azraqu

أَزْرَقُ

paling besar

Akbaru

أَكْبَرُ

Paling utama

Afdholu

أَفْضَلُ

Paling baik

Ahsanu

أَحْسَنُ

c. angka satu sampai sepuluh yang berbentuk wazan فُعَالُ atau مَفْعَلُ

contoh:

Artinya

Cara bacanya

Contoh isim ghairu munsharih

 Satu-satu

Uhaadu

أُحَادُ

Dua-dua

Tsunaa’u

ثُنَاءُ

Tiga-tiga

Tsulaatsu

ثُلَاثُ

Empat-empat

Rubaa’u

رُبَاعُ

Satu-satu

Muwahhidu

مُوَحِّدُ

Dua-dua

Mutsanna

مُثَنَّى

Tiga-tiga

Mutsallits

مُثَلَّثُ


Isim

Isim yang tergolong ke dalam isim ghairu munsharif adalah yang berbentuk sighat muntahal jumu’ , yaitu bentuk مَفَاعِلُ dan مَفَاعِيْلُ. Contoh:

Artinya

Cara bacanya

Contoh isim ghairu munsharih

Bentuk

 Tempat duduk

Maqaaidu

مَقَاعِدُ

Bentuk مفاعل

Hotel

fanaadiqu

فَنَادِقُ

Kipas angin

Maraawihu

مَرَاوِحُ

Arah timur

Masyaariqu

مَشَارِقُ

Timbangan

Maqaayiisu

مَقَايِيْسُ

Bentuk مفاعيل

Kunci

Mafaatiihu

مَفَاتِيْحُ

Kotak/peti

shanaadiiqu

صَنَادِيْقُ

semua yang berakhiran alif  ta’nits maqshurah ataupun alif ta’nits mamdudah

Contoh:

Artinya

Cara bacanya

Contoh isim ghairu munsharih

 Yang mengandung

Hubla

حُبْلَى

Yang sakit

Mardha

مَرْضَى

Padang pasir

Shahraa’u

صَحْرَاءُ

Hitam

Saudaa’u

سَوْدَاءُ

Sesuatu

Asy’yaa’u

أَشْيَاءُ

Merah

Hamraa’u

حَمْرَاءُ

Biru

Zarqaa’u

زَرْقَاءُ

 

Tanda i’rab Isim Ghairu Munsharif

Isim ghairu munsharif memiliki tanda i’rab yang berbeda dari isim-isim mu’rab lainnya. Pada dasarnya semua isim mufrad dan isim jamak taksir memiliki tanda kasrah jika beri’rab majrur. Namun khusus bagi isim ghairu munsharif, ia bertanda fathah jika beri’rab majrur. Contoh:

سَكَنَ الْأَعْرَبِيُّ فِيْ صَحْرَاءَ

Orang arab badui tinggal di gurun

Kata صَحْرَاءَ beri’rab majrur karena berada setelah huruf jar. Karena ia merupakan isim ghairu munsharif, maka tanda jarnya adalah harakat fathah. Berbeda dengan isim munsharif yang tanda jarnya adalah harakat kasrah. Berikut ini saya berikan contoh isim munsharif yang beri’rab majrur sebagai pembanding.

سَكَنَ مُحَمَّدٌ فِيْ الْبَيْتِ

Muhammad tinggal di rumah

 

Pada dasarnya isim ghairu munsharif tidak menerima tanwin, dan ia beralamat fathah ketika majrur. Namun apabila ia sebagai mudhaf ataupun bersambung dengan alif lam (ال) maka tanda jarnya adalah kasrah, sebagaimana tanda jarnya isim munsharif. Contoh:

صَلَّى الْمُسْلِمُوْنَ فِيْ الْمَسَاجِدِ

1

Kaum muslimin shalat di masji-masjid

صَلَّى الْمُسْلِمُوْنَ فِيْ مَسَاجِدِهِمْ

2

Kaum muslimin shalat di masji-masjid mereka

Kata مَسَاجِد adalah isim ghairu munsharif, namun di kedua contoh di atas, keduanya berir’rab majrur dengan tanda kasrah. Hal itu disebabkan karena pada contoh nomor satu, ia bersambung dengan alif lam (ال), dan pada contoh nomor dua, ia sebagai mudhaf. 

demikianlah penjelasan tentng isim ghairu munshorif. semoga bermanfaat. wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.