Macam-Macam Huruf Laa (لا)

macam macam huruf laa 

Arobiyahinstitute.com | Hai sahabat Arobiyah Institute, dalam artikel ini saya akan berbagi tentang macam macam huruf laa (لا). Tahukah kalian ada berapa macam huruf laa (لا) dalam bahasa arab? Untuk mengetahui hal itu, simak baik baik artikel ini sampai selesai.

Macam macam huruf laa (لا)

Secara umum huruf laa terbagi menjadi 2, yakni yang masuk ke isim dan yang masuk ke fi’il.

Huruf laa (لا) yang masuk ke isim

Huruf laa (لا) yang masuk ke isim ada tiga macam, yakni yang berupa huruf athaf, huruf nafi dari saudara-saudaranya inna (laa nafiyah lil jinsi), dan huruf nafi yang beramal (bekerja) seperti amalnya (pekerjaannya) laisa (ليس).

huruf laa yang berupa huruf athaf

Diantara sekian banyak jumlah huruf athaf, salah satunya adalah huruf laa, Ia berfungsi menafikan hukum dari ma’thuf (yang disambung), contoh:

حَصَدْنَا التُّفَّاحَ لَا الْمَوْزَ

1

Kami telah memanen apel, bukan pisang

قَرَأْتُ الْقُرْآنَ لَا الْمَجَلَّةَ

2

Saya telah membaca al qur’an, bukan majalah

 

Laa nafiyah liljins (laa (لا) huruf nafi dari saudara saudara inna)

Laa nafiyah lil jinsi masuk kemubtada’ dan khabar  dan dia beramal sebagaimana amalnya inna, yakni menashabkan mubtada’ (ismu laa) dan merafa’kan khabar (khabar laa). Ia beramal sebagaimana amalnya inna wa akhwatuha dengan syarat isimnya (mubtada’) berupa isim nakirah dan dia langsung bersambung dengan huruf laa nafiyah tanpa ada penyekat, kemudian dia menafikan khabar dari jenis isimnya. Contoh:

لَا إِلَهَ إِلّا اللَّهَ

1

Tiada tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah

لَا كِتَابَ يَخْلُو مِنْ فَائِدَةٍ

2

Tiada kitab yang tidak bermanfaat

laa nafi yang beramal amalnya laisa

laa nafi ini masuk kemubtada’ dan khabar  dan dia beramal sebagaimana amalnya laisa (ليس), Yakni merafakkan isimnya (mubtada’) dan menashabkan khabarnya. Akan tetapi dengan syarat mubtada’ dan khabarnya berupa isim nakirah, dan mubtada’ dan khabarnya tidak dipisah oleh (إلا). Contoh:

Contoh Laa Nafi ta’malu amala laisa

لَا شَارِعُ مُزْدَحِمًا

Tidak ada jalan yang ramai

Adalah isim laa

شَارِعُ

Adalah khabar laa

مُزْدَحِمًا

 

Huruf laa (لا) yang masuk ke fi’il

Adapun huruf laa yang masuk ke fi’il ada 2 macam, yakni laa nafi dan laa nahi.

Laa nafi

Laa nafi ini masuk ke fi’il mudhari’, dan dia tidak mempengaruhi i’rab fi’il yang ada setelahnya. Contoh:

Contoh Laa Nafi

لَا يَدْرُسُ مُحَمَّدٌ النّحْوَ

Muhammad sedang tidak belajar nahwu

Adalah huruf laa nafi

لَا

Adalah fi’il mudhari’

يَدْرُسُ

Adalah fa’il

مُحَمَّدٌ

Adalah maf’ul bih

النّحْوَ

Perhatikan contoh diatas, i’rab kalimat yang ada dibelakang huruf laa nafi tidak berubah. Fi’il dan fa’ilnya tetap marfu’, begitu juga maf’ul bihnya tetap manshub.

Laa nahi

Laa nahi adalah salah satu diantara amil jazm atau huruf huruf jazm yang masuk ke fi’il mudhari’. Artinya dia menjazmkan fi’il yang ada setelahnya. Contoh:

Contoh Laa Nahi

لَا تَأْكُلْ السَّمَكَ

Janganlah kamu makan ikan

Adalah huruf laa nahi

لَا

Adalah fi’il mudhari’

تَأْكُلْ

fa’ilnya adalah dhamir mustatir takdirnya anta أنت

ضمير مستتر تقديره أنت

Adalah maf’ul bih

السَّمَكَ

Perhatikan contoh diatas, laa nahi mungubah i’rab fi’ilnya menjadi majzum dengan tanda sukun.

Sampai disini pemaparan singkat tentang macam macam huruf laa (لا) yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar bahasa arab.